Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΞΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

           Γράφει:

                           Ο Θανάσης Τσόκας

                                     Μαθηματικός – Ερευνητής


        

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014 – 2015, δράττομαι της ευκαιρίας, να εκθέσω δημόσια, τις παρακάτω σκέψεις και θέσεις μου.

Κατά τη μακρόχρονη σκλαβιά των 400 ετών, υπό το ζυγό της οθωμανικής αυτοκρατορίας, οι Έλληνες κατάφεραν να διατηρήσουν αναλλοίωτη, τόσο την Εθνική τους όσο και την θρησκευτική τους, ταυτότητα !!!

Αυτό το αναλλοίωτο της Εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης τους, οφείλετο σε δυο λόγους:

1.   Στην βαθειά πίστη τους, προς τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ!!!

και

2.   Στην επικράτηση μέσα στη ψυχή τους, του γεγονότος ότι: ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ και ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ αποτελούν ένα ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟ, με άρρηκτους δεσμούς!!!

Αυτή δε, η βαθειά πίστη ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΑΓΙΑΝ ΤΡΙΑΔΑ και η βαθειά πεποίθηση ότι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ έχουν άρρηκτους δεσμούς μεταξύ τους, διακατείχε τόσο τον απλό λαό όσο και τις επιφανείς προσωπικότητες, τους αγωνιστικές και τους ιστορικούς της εποχής εκείνης.

Δια του λόγου το αληθές, θα αναφέρω μερικές αυτούσιες ρήσεις, επιφανών προσώπων, αγωνιστών και ιστορικών, που έζησαν και μεγαλούργησαν στους δύσκολους χρόνους της Τουρκοκρατίας:

·       «Ελάτε μ’ ένα ζήλο σ’ ετούτον τον καιρό, να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν» (Ρήγας Φερραίος. Θούριος)

·       «Μόνον του Ευαγγελίου η διδαχή εμπορεί να σώσει την αυτονομία του γένους. Οι Έλληνες πολέμησαν όχι μόνο υπέρ πατρίδος αλλά και υπέρ πίστεως» (Αδαμάντιος Κοραής)

·       «Το όνομα της Ελλάδος, άνευ του Χριστιανισμού, ίσως δεν ήθελεν υπάρχει σήμερον» (Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ιστορικός)

·       «Η ημέρα (της επανάστασης), την οποίαν επιθυμούσαν οι πατέρες μας να την ιδούν, έφθασε… δια να λάμψη πάλιν ο Σταυρός και να λάβη πάλιν η Ελλάς… την ελευθερίαν της… Ό,τι και αν εκάμαμεν ήτο έμπνευσις και έργον της Θείας Πρόνοιας» (Άνθιμος Γαζής)

·       «Η Ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)

·       «Αφού ο θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδος, δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του» (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Με όλα αυτά που εξέθεσα παραπάνω, σε πολλούς θα  δημιουργηθεί το εύλογο ερώτημα:

Πως οι υπόδουλοι Έλληνες μέσα στα τόσα και τόσα χρόνια σκλαβιάς και καταπίεσης, διατήρησαν άσβεστον την πίστη τους ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ και ακαταμάχητη την πεποίθησή τους, ότι ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ έχουν κοινή πορεία; Ποιοι ήταν επιτέλους αυτοί, που διαπαιδαγωγούσαν γενιές και γενιές των σκλαβωμένων Ελλήνων, με τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απλή και εύκολη!!

Επειδή στο υπόδουλο Ελληνικό Έθνος, το κράτος ήταν παντελώς ανύπαρκτο, κρατικοί οικονομικοί πόροι, δεν υφίσταντο.

Έτσι, στα κατώτερα και ανώτερα σχολεία, χρέη δασκάλου (χωρίς αμοιβή), επιτελούσαν οι Ιερείς και οι Ιερομόναχοι!!!

Για βιβλία δε, στα κατώτερα και ανώτερα σχολεία, χρησιμοποιούσαν ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Αγία Γραφή, βιβλία των Ιεροψαλτών κ.λ.π.)

Αυτό το γεγονός, μας το επιβεβαιώνει και η γνωστή, σε όλους μας, ιστορικός Κα Ρεπούση, όπου μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (το οποίο ήδη έχει αποσυρθεί από τα σχολεία) διαβάζουμε επί λέξει τα εξής:

«Στα κατώτερα Ελληνικά σχολεία επί Τουρκοκρατίας, δίδασκαν ως επί το πλείστον κληρικοί, χρησιμοποιώντας για βιβλία, τα βιβλία των ιεροψαλτών».

Με όλα αυτά που μας λέει η Κα Ρεπούση στο εν λόγω βιβλίο της (παρά την εχθρική της στάση προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Ιερό κλήρο της) εύκολα συμπεραίνουμε ότι: ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Η ΠΑΙΔΕΙΑ ήταν ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ!!!

Με μια τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: κάθε μέρα στα σχολεία, τα Ελληνόπουλα της εποχής εκείνης, μέσα από ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μαθαίνανε την Ελληνική γλώσσα!!!

Κάθε μέρα στα σχολεία τα Ελληνόπουλα της εποχής εκείνης, μέσα από ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , με τους ευσεβείς δασκάλους τους (Ιερείς και Ιερομόναχους) μιλούσαν για το ΧΡΙΣΤΟ και μιλούσαν ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!!!  

Κάθε μέρα στα σχολεία, τα Ελληνόπουλα της εποχής εκείνης, μέσα από ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, αποθήκευαν στα νεανικά μυαλά τους, ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

Με μια τέτοια ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές της σκλαβωμένης Ελλάδας. Και όταν ήλθε η ευλογημένη αυτή ώρα του ξεσηκωμού, το φρόνημα των Ελλήνων (Εθνικό και θρησκευτικό) χάρις στην Ελληνοχριστιανική Παιδεία τους, βρίσκονταν σε απαράμιλλα ύψη!!!

Οι αγωνιστές του 1821 πολεμούσαν και υπερ Πατρίδος και υπέρ Πίστεως!!!

Οι αγωνιστές του 1821 εφορμούσαν κατά των Οθωμανικών στρατευμάτων με ακαταμάχητο και φλογερό πάθος αναφωνώντας τα εξής: «ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ !!!»

Οι αγωνιστές, στις Εθνοσυνελεύσεις, του 1821, τις αποφάσεις τις έπαιρναν, ξεκινώντας πάντα με τη φράση:

«ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ!!!»

Με εφαλτήριο λοιπόν και κινητήρια δύναμη ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥΣ, οι σκλαβωμένοι Έλληνες του 1821 ξεσηκώθηκαν  και φτάσανε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΘΗΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, την οποίαν εμείς σήμερα απολαμβάνουμε!!!

Θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψη μου, εάν δεν αναφερόμουν και στην τεράστια συμβολή που είχαν ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ στο οικοδόμημα αυτό, της ελληνοχριστιανικής παιδείας!!! Ιδιαιτέρως αισθάνομαι  την ανάγκη να μιλήσω για ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΛΛΗΝ0ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ του αγίου ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, όπου μέσα σε διάστημα 16 ετών ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΕΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ, χτίστηκαν 210 ανώτερα σχολεία και άρχισαν την λειτουργία τους, 1.100 κατώτερα!!!

Και ας έλθουμε τώρα, από την Ελληνοχριστιανική παιδεία ΤΟΥ ΤΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ!!!

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ως προς την χριστιανική δομή της, δεν έχει καμμία σχέση, με ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ.

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ, με μοναδικά βιβλία τους, ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εδιδάσκοντο και μιλούσαν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ, στα σχολεία τους, για ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ και γίνονταν κοινωνοί της υπέροχης διδασκαλίας ΤΟΥ. Μιας διδασκαλίας, η οποία είναι πλημμυρισμένη, από αγάπη, υπομονή, αλληλεγγύη, ταπεινοφροσύνη, από πνευματικές υπερβάσεις υψηλοτάτου βαθμού, και από αναρίθμητα πνευματικά αγαθά, που καθ’ αγιάζουν τον άνθρωπο !!!

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, τα υποχρεώνουν να συμμετέχουν, σε μια φρενήρη κούρσα εκμάθησης ΞΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, αφιερώνοντας τους, ελαχιστότατο χρόνο, για τον ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ και διδάσκοντάς τους, από απαράδεκτα μη ορθόδοξα βιβλία των θρησκευτικών στα οποία απουσιάζει ο ορθόδοξος προσανατολισμός και υποτιμάται Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ καθώς και Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ !!!(σύμφωνα με επίσημη δήλωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος)

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ διαπαιδαγωγούντο και κατηχούντο ΣΤΗ ΜΙΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΗ – ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ!!! Στη θρησκεία ‘’του αγαπάτε αλλήλους΄΄ στη θρησκεία ‘’του αγαπάτε τους εχθρούς ημών’’  στη θρησκεία ΄΄του μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί  της Γης’’, στη θρησκεία της αιωνιότητας των ψυχών μας, στη θρησκεία της Ειρήνης και στη θρησκεία που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους  του πλανήτου μας.

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ διαπαιδαγωγούνται και κατηχούνται ( μέσα από ένα ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ το οποίο ξεκίνησε το 2011) πάνω σε εννέα θρησκείες (η μία εξ αυτών είναι και η Χριστιανική) κατά παράβαση του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που επιτάσσει, η Ελληνική νεολαία, να διαπαιδαγωγείται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη τόσο της εθνικής όσο και της Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης!!!

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ, μέσα στα σχολεία τους, είχαν στη διάθεσή τους ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, κάθε στιγμή που αισθάνοντο την ανάγκη να προχωρήσουν στο Ιερό μυστήριο της εξομολόγησης!!!

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ αποκομμένα παντελώς από ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ στερούνται της δυνατότητας μέσα στα σχολεία τους να έλθουν σε επικοινωνία με ένα ΙΕΡΕΑ, αφού η σεβαστή πρώην, Υπουργός Παιδείας Κα Μαριέτα Γιαννάκου με υπουργική απόφαση της, απαγόρευσε την  είσοδο των Ιερέων στα σχολεία, για την επιτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων (κατήχηση, ιερά εξομολόγηση κ.λ.π.)

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΤΟΤΕ είχαν ΟΛΟΥΣ τους δασκάλους τους, βαθύτατα θρησκευόμενους (αφού όλοι οι δάσκαλοι τους, ήταν ιερείς και ιερομόναχοι).             

Τα Ελληνόπουλα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ έχουν ελάχιστους δασκάλους Νατσιούς, ωσάν τον ηρωϊκό και φλογερό δάσκαλο Δημήτρη Νατσιό από το Κιλκίς, ο οποίος, μπαίνοντας στην αίθουσα διδασκαλίας κλείνει την πόρτα πίσω του, και αρχίζει να διδάσκει στους μαθητές του, ΧΡΙΣΤΟ, Ελληνική γλώσσα και Ελληνική Ιστορία και ύστερα όλα τα άλλα μαθήματα!!!

Αγαπητοί μου φίλοι

Κλείνοντας αυτή τη δημόσια παρέμβαση μου, που είχε να κάνει ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΞΕΡΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, επιθυμώ να προσθέσω και αυτά τα τελευταία:

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι, εάν η ελληνοχριστιανική παιδεία της υπόδουλης Ελλάδας ΤΟΥ ΤΟΤΕ, εφαρμοζόταν αναλλοίωτη       και στην ελεύθερη Ελλάδα ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, με δασκάλους Νατσιούς, που θα δίδασκαν πρώτα ΧΡΙΣΤΟ, ελληνικά και Ελληνική Ιστορία, δεν θα είχαμε φθάσει σ’ αυτή τη ζοφερή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, που βιώνουμε σήμερα!!!

Όταν όλες οι γενιές της ελεύθερης Ελλάδας είχαν διαπαιδαγωγηθεί με ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, όταν όλες οι γενιές της ελεύθερης Ελλάδας είχαν σφιχταγκαλιάσει μέσα στις καρδιές τους ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ και είχαν αποθηκεύσει μέσα στο νου τους, την απείρου κάλους διδασκαλία ΤΟΥ, οι γενιές της ελεύθερης Ελλάδας, ΔΕΝ θα είχαν καμμία σχέση με τις λέξεις: διαφθορά, ανηθικότητα, συκοφαντία, μίζες, φακελάκια κ.λ.π. Δεν θα είχαν καμμία σχέση με τις φράσεις: βρώμικες συναλλαγές, κλοπή δημοσίου χρήματος ΔΕΝ θα είχαν καμμία σχέση με το: φάγωμεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνήσκουμε!!! Δεν θα είχαν τέλος καμμία σχέση με τη περιβόητη φράση: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ» του κύριου Πάγκαλου!!!

Δυστυχώς όμως, Αγαπητοί μου φίλοι, για την Ελλάδα μας, την ευλογημένη αυτή χώρα, τα πράγματα δεν ήλθαν βολικά, όπως εμείς θα τα θέλαμε και αυτό οφείλεται στο εξής σημαντικό γεγονός: Απ’ όλους τους κυβερνήτες της χώρας μας ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΤΕ μέχρι και ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, ένας και μοναδικός κυβερνήτης, διακρινόταν ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΕΙΑ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ και αυτός ήταν, ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας, ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ο μετονομαζόμενος ‘’ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ’’!!! 

Έτσι λοιπόν μετά τον Ιωάννη Καποδίστρια ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, άρχισε η κατεδάφιση του οικοδομήματος ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ!!! Και αυτή η κατεδάφιση συνεχίζεται δυστυχώς μέχρι και σήμερα!!!     

 ­­­

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.