Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ … ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ!!


ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ …
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ!!

Γράφει:
Ο Θανάσης Τσόκας
Μαθηματικός – Ερευνητής
Αγαπητοί μου
Φίλοι
          Εάν χρησιμοποιήσουμε:
§  ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
§  ΤΟΥΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ
§  ΤΙΣ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ
Μπορούμε να διεισδύσουμε στον αθέατο κόσμο της Αρχαίας μας γλώσσας, που είναι Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΨΗΦΙΩΝ (έννοιες που παρακάτω θα εξηγήσουμε).
Ερευνώντες αυτόν τον αθέατο χώρο, των λεξαρίθμων και ισοψηφιών, μένουμε έκπληκτοι και εμβρόντητοι, αφού ανακαλύπτουμε τα εξής συγκλονιστικά στοιχεία:
§  Ο χώρος των λεξαρίθμων και ισοψηφιών είναι ο διανοητικός χώρος, της Αρχαίας μας γλώσσας! Δηλαδή η Αρχαία μας γλώσσα, σκέπτεται και απαντάει σε οτιδήποτε, μέσα από ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ! (Θα ακολουθήσουν παραδείγματα και θα αντιληφθούμε, πως συμβαίνει αυτό).
§  Η Αρχαία μας γλώσσα, μέσα από ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, μας αποκαλύπτει, πως δημιουργήθηκε το σύμπαν και ποιός είναι ο δημιουργός του.
§  Η Αρχαία μας γλώσσα, μέσα από ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, μας αποκαλύπτει τον Αληθινό Θεό!!
§  Η Αρχαία μας, γλώσσα, μας αποκαλύπτει ότι, μέσα στα λεξαριθμικά σπλάχνα της…, είναι καταγεγραμμένα με ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ όλα, τα γεγονότα, που συνέβησαν και όσα θα συμβούν, μέχρι της συντέλειας του κόσμου!!
Τέλος:
Η Αρχαία μας γλώσσα, μέσα από ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ, μας αποκαλύπτει ποιός είναι ο κτήτοράς της, δηλαδή  ο Δημιουργός της!!
Όλες αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, που μας κάνει η υπέρ – ευφυής γλώσσα μας, θεωρήσαμε να σας τις παρουσιάσουμε με ένα πρωτότυπο και πρωτόγνωρο τρόπο:
Επιστρατεύοντας όλη τη φαντασία μας, εμπνευστήκαμε τα εξής: Η Αρχαία μας γλώσσα να βρίσκεται απέναντί μας, με μορφή μιας Γοητευτικής Κυρίας που διαθέτει ευφυϊα υψηλοτάτου βαθμού και να μας παραχωρεί… μια ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, εφ’ όλης της ύλης…!!!
Για να μπορέσετε όμως, να παρακολουθήσετε την εν λόγω πρωτόγνωρη συνέντευξη…, πρέπει να σας μυήσουμε, στο Αρχαίο σύστημα Αρίθμησης, στους λεξαρίθμους και στις ισοψηφίες λέξεων και φράσεων.
Και το πραγματοποιούμε ευθύς αμέσως!
ΑΡΧΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
Στο Αρχαίο σύστημα αρίθμησης, τα γράμματα της Ελληνικής γλώσσας, παίρνουν τις παρακάτω αριθμητικές τιμές:


Στίγμα


Α=1

Β=2

Γ=3

Δ=4

Ε=5

S’=6

Ζ=7

Η=8

Θ=9
Κόππα
Ι=10

Κ=20

Λ=30

Μ=40

Ν=50

Ξ=60

Ο=70

Π=80

Q=90
Σαμπί
Ρ=100

Σ=200

Τ=300

Υ=400

Φ=500

Χ=600

Ψ=700

Ω=800

π=900

Τα γράμματα της Ελληνικής γλώσσας, επειδή αντιστοιχούν σε αριθμούς, από εδώ και πέρα, θα τα λέμε αριθμογράμματα!!
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ Ή ΜΙΑΣ ΦΡΑΣΗΣ
Εάν τα αριθμογράμματα μιας οποιασδήποτε ΛΕΞΗΣ ή μιας οποιασδήποτε ΦΡΑΣΗΣ τα προσθέσουμε, θα προκύψει ένας ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ, ο οποίος λέγεται ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της ΛΕΞΗΣ ή της ΦΡΑΣΗΣ.
Για την καλλίτερη κατανόηση του ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΥ, θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα:   
§  Λεξάριθμος της λέξης:  ΘΕΟΣ  
Η Λέξη ΘΕΟΣ αποτελείται από τα αριθμογράμματα:
Θ = 9, Ε = 5, Ο = 70, Σ = 200
Τα αριθμογράμματα αυτά, τα προσθέτουμε και έχουμε:
Θ + Ε + Ο +Σ = 9 + 5 + 70 + 200 = 284
Ο αριθμός 284 που βρήκαμε είναι ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της λέξης  ΘΕΟΣ  και γράφουμε: ΘΕΟΣ=284
§  Λεξάριθμος της λέξης: ΑΓΙΟΣ  
Η Λέξη ΑΓΙΟΣ αποτελείται από τα αριθμογράμματα:
Α = 1, Γ=3, Ι=10, Ο=70, Σ=200
Τα αριθμογράμματα αυτά, τα προσθέτουμε και έχουμε:
Α + Γ+ Ι + Ο + Σ = 1 + 3 +10 + 70 + 200 = 284
Ο αριθμός 284 που βρήκαμε είναι Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της λέξης ΑΓΙΟΣ και γράφουμε: ΑΓΙΟΣ=284
§  Λεξάριθμος της φράσης: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ  
Η φράση Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ αποτελείται από τα αριθμογράμματα:
Η = 8, Μ = 40, Ε = 5, Γ =3, Α = 1, Λ = 30, Η = 8, Σ = 200, Τ = 300, Ο = 70, Α = 1
Τα αριθμογράμματα αυτά, τα προσθέτουμε και έχουμε:
Η + Μ + Ε + Γ + Α+ Λ + Η + Σ + Τ + Ο + Α
8 + 40 + 5 + 3 +1 + 30 + 8 + 200 + 300 +70 + 1 = 666
Ο αριθμός 666 που βρήκαμε είναι Ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της φράσης Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ και γράφουμε: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ = 666
§  Λεξάριθμος της φράσης: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ  
Η φράση Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ αποτελείται από τα αριθμογράμματα:
Η = 8, Δ = 4, Ι = 10, Ε = 5, Θ = 9, Ν = 50, Η = 8, Σ = 200, Μ = 40, Α =1, Σ = 200, Ο = 70, Ν = 50,    Ι = 10, Α = 1
Τα αριθμογράμματα αυτά, τα προσθέτουμε και έχουμε:
Η + Δ + Ι + Ε + Θ + Ν + Η + Σ + Μ + Α + Σ + Ο + Ν + Ι + Α =
8 + 4 + 10 + 5 + 9 +50 + 8 +200 + 40 + 1 + 200 + 70 + 50 + 10 + 1 = 666
Ο αριθμός 666 που βρήκαμε είναι ο ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΣ της φράσης
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ και γράφουμε: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666   
ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ ΔΥΟ ΛΕΞΕΩΝ Ή ΔΥΟ ΦΡΑΣΕΩΝ
Εάν δύο λέξεις ή δύο φράσεις έχουν ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ τότε λέμε ότι ΙΣΟΨΗΦΟΥΝ, οπότε αυτές τις δύο λέξεις (ή τις δύο φράσεις) τις ΕΞΙΣΩΝΟΥΜΕ και έτσι προκύπτει μια ισότητα, η οποία λέγεται ΙΣΟΨΗΦΙΑ!!
Για την καλλίτερη κατανόηση των ΙΣΟΨΗΦΙΩΝ, θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα:    
§  ΙΣΟΨΗΦΙΑ ΔΥΟ ΛΕΞΕΩΝ
Οι λέξεις: ΘΕΟΣ και ΑΓΙΟΣ (όπως βρήκαμε παραπάνω) έχουν ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, που είναι ο αριθμός 284, επομένως ΙΣΟΨΗΦΟΥΝ και έτσι τις εξισώνουμε, οπότε προκύπτει Η ΙΣΟΨΗΦΙΑ:  
 ΘΕΟΣ = ΑΓΙΟΣ = 284 !!

Την ισοψηφία αυτήν, την διαβάζουμε:
ΘΕΟΣ ίσον ΑΓΙΟΣ ίσον 284!!
§  ΙΣΟΨΗΦΙΑ ΔΥΟ ΦΡΑΣΕΩΝ
Οι φράσεις:  Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ  και Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ (όπως βρήκαμε παραπάνω) έχουν ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ που είναι ο αριθμός 666, επομένως ΙΣΟΨΗΦΟΥΝ και έτσι τις εξισώνουμε, οπότε προκύπτει Η ΙΣΟΨΗΦΙΑ:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ = Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666!!!
Την ισοψηφία αυτήν, την διαβάζουμε:
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ίσον Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ίσον 666!!
Εδώ, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ξανά, ότι η Αρχαία μας γλώσσα, σκέπτεται και απαντά σε οτιδήποτε, ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΟΨΗΦΙΕΣ!!
Για παράδειγμα: Σε ερώτησή μας, εάν ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ είναι ένα ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ, η Αρχαία μας γλώσσα, μας απαντά με την ΙΣΟΨΗΦΙΑ:
ΠΑΡΘΕΝΩΝ = ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ = 1095!!
(Σας επισημαίνουμε ότι οι λέξεις ΠΑΡΘΕΝΩΝ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑ έχουν ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟ, τον αριθμό 1095).
Μετά απ’ όλα αυτά, που σας αναφέραμε παραπάνω, ήλθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε «ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ» που μας παραχώρησε … η Αρχαία μας γλώσσα!
ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) τι είναι ΤΟ ΙΣΟΠΟΛΕΥΡΟ ΤΡΙΓΩΝΟ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΤΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΝ = ΙΣΟΤΗΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΣΤΙ = 2768!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) τι είναι ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΣ =
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ = 2666!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ και Ο ΟΙΚΟΣ ταυτίζονται εννοιολογικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ = Ο ΟΙΚΟΣ = 440!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) που οδηγεί η ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ;   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΜΕΛΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ = ΨΥΧΙΚΗ ΓΑΛΗΝΗ = 1838!!ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Σένα ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΟΠΑΠ είναι αναγκαία Η ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΣ;   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ = ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΤΗΣ = 1275!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Συμφωνείς ότι Ο ΧΡΟΝΟΣ ρέει προς ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΧΡΟΝΟΣ = ΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ = 1160!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Εάν συγκρουστεί Η ΥΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΥΛΗ, παράγονται τα «Γ ΦΩΤΟΝΙΑ» υψηλής ενέργειας, σύμφωνα με νόμο της φυσικής. Εσύ αυτό το νόμο, με ποια ΙΣΟΨΗΦΙΑ το επιβεβαιώνεις;   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Η ΚΡΟΥΣΙΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΛΗΣ = ΓΕΝΕΣΙΣ Γ ΦΩΤΟΝΙΟΥ=2676!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Γνωρίζεις ότι, εις το ΣΕΡΝ της Γενεύης, Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΩΝ στοχεύει εις την πειραματική επαλήθευση ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ ΧΙΓΚΣ, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από τους πυρηνικούς επιστήμονες, ως το ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΑΔΡΟΝΙΩΝ = ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=3109!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Τα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ τα χαρακτηρίζει Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ;    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ = Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ = 739!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ απέθανε εις την ΒΑΒΥΛΩΝΑ. Εσύ, αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός με ποια ΙΣΟΨΗΦΙΑ, το επιβεβαιώνεις;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ = Η ΒΑΒΥΛΩΝ = 1293!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο προδότης Εφιάλτης, οδήγησε τους Πέρσες ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑΝ ΑΤΡΑΠΟΝ, για να προσβάλουν από τα νώτα το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, με αποτέλεσμα να προκύψει Η ΗΤΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. Αυτό το ιστορικό γεγονός με ποια ΙΣΟΨΗΦΙΑ είναι καταγεγραμμένο, στα λεξαριθμικά σπλάχνα σου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΔΙΕΥΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑΝ ΑΤΡΑΠΟΝ =
Η ΗΤΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ = 4623!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Είναι γνωστόν ότι ο ΝΕΡΩΝ εδολοφόνησε ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ. Αυτό το γεγονός με ποια ΙΣΟΨΗΦΙΑ είναι καταγεγραμμένο, μέσα στο λεξαριθμικό σου σύνολο;    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΝΕΡΩΝ = ΙΔΙΑΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΚΤΕΙΝΕ = 1005!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Είναι γνωστόν ότι, ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ τον κατασκεύασαν: Ο ΙΚΤΙΝΟΣ, Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και ο ΦΕΙΔΙΑΣ. Εσύ το γνωρίζεις; και εάν πράγματι το γνωρίζεις, με ποια ΙΣΟΨΗΦΙΑ μας το επιβεβαιώνεις;    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΘΝΕΝΩΝΟΣ = Ο ΙΚΤΙΝΟΣ + Ο ΦΕΙΔΙΑΣ + Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ = 2320!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Για το σύστημα ΒΑΝ (Βαρώτσος – Αλεξόπουλος – Νομικός) ως προς ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ, οι επιστήμονες έχουν χωριστεί στους ΜΕΝ και στους ΔΕ. Άλλοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΝ οδηγεί στην ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ και άλλοι επιστήμονες ισχυρίζονται το αντίθετο. Η δική σου θέση ποια είναι;    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΝ =
Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ = 3660!!ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Η ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ είναι η ιδιότης του όντος εκείνου, το οποίον δεν οφείλει την ύπαρξη του σε άλλο, δηλαδή αυτό που υπάρχει αφ’ εαυτού, επομένως εκείνο το ον που άρχει. Μήπως γνωρίζεις ποιο είναι αυτό το ον, που άρχει στο χώρο της αυθυπαρξίας;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Η ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ = Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΕΙ = 1070!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Οι Χριστιανοί λένε: Ένας και μοναδικός είναι ο θεός, ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ!!
Οι Μουσουλμάνοι λένε: Ένας και μοναδικός είναι ο Αλάχ και Προφήτης του, ο Μωάμεθ. Εσύ τι λές;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΕΙΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ = ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 999!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Η φράση: ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ, σε ποιο ΟΝ, μας παραπέμπει;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΟΝ = Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = 634!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ποιο είναι το ΟΝΤΩΣ ΟΝ; Δηλαδή: Ποιο είναι, ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΝ ΑΝΕΥ ΑΡΧΗΣ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΤΟ ΟΝΤΩΣ ΟΝ = ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ = 1910!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ είναι ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Η ΑΝΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ = ΕΙΣ ΕΝ ΤΡΙΣΙ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΕΝΙ = 1656!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ποιο είναι, το ΠΡΩΤΟ (Α’) ΟΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΤΟ Α’ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΝ ΟΝ = ΑΚΤΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΣ = 1712!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) ΤΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΤΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ = Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = 1777!!

ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ποιο είναι ΤΟ ΑΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΑΙΤΙΟΝ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ = ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ= 2277!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ δημιουργήθηκε μετά από μια μεγάλη ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ = ΣΥΜΠΑΝ = 771!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ εθεράπευε, ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ;      
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΙΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ = ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ = 1779!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης παρέδωσε το διδάσκαλό του ΙΗΣΟΥ εις τους Φαρισαίους. Εσύ το επιβεβαιώνεις αυτό το γεγονός;      
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΙΗΣΟΥΝ = Ο ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ = 2474!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Συμφωνείς ότι Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι η αληθινή εκπρόσωπος ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ = ΙΗΣΟΥΣ = 888!!


ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ = ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ = 2438!!


Και η τελευταία ερώτηση, ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ!!!
ΕΡΩΤΗΣΗ (προς την Αρχαία γλώσσα) Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, με τον οποίον είναι εφοδιασμένος Ο ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΟΥ, τίνος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ είναι;     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Από την Αρχαία γλώσσα)
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ = ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ = 1671!!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί μου φίλοι
Μετά τα όσα είδαμε και ακούσαμε … σ’ αυτήν ΤΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, που μας παραχώρησε …, Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ και μετά τα όσα έχει αποκομίσει η ταπεινότητά μου, από τη μακροχρόνια έρευνα μου πάνω ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ: ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΑΝΑΦΩΝΩ!!!
ΙΔΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ = ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ = 1265!!

ΠΗΓΗ: Της έρευνάς μου, για να πραγματοποιήσω την εν λόγω πρωτόγνωρη Συνέντευξη … με την Αρχαία μας γλώσσα, υπήρξε: ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΡΓΟ, του διακεκριμένου Μαθηματικού, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.